Kachny, kozy, králíci

Na začátku roku 2017 jsem pobývala tři měsíce v ČR z důvodu mého mateřství. Přesto se však práce zde v Keni nezastavila. Práce se sirotky stále plynule pokračuje, platíme školné a pomáháme jim v jejich rozvoji. Nyní je tu se mnou nová posila z ČR Markéta. V současné době se zaučuje, aby byla plnohodnotným členem týmu.

Chov slepic pokračuje velmi dobře, snůška vajec pokrývá část nákladů. Na úplné pokrytí je však potřeba minimálně 300 slepic. U králíků, koz a kachen se letos narodili samí samci, proto jsme nuceni kozlíky prodat a kačery i králíky vybít na maso a nakoupit nové samice. Jsem ale velmi hrdá a považuji za velký úspěch, že se nám povedlo sehnat chovného samce kozy sánské. Tento samec byl importován až z Jižní Afriky, což je velmi cenná deviza pro náš chov. Rozšířili jsme se také o chov hus a přistavujeme další chovatelská zařízení. Připravujeme i obnovu chovu krůt.

Za tu krátkou dobu jsem stihla navštívit pouze jednoho farmáře a dva pastory, se kterými spolupracuji. Kázání nechávám až na příští měsíc, aby se moje dcera Kačenka i Markéta dobře aklimatizovaly. Právě je období dešťů. Připravujeme program pro mladé dívky o čistém životě před manželstvím a o hygieně. Ve druhé polovině roku plánujeme cestu do Ugandy, ale to až poté, co dorazí další členka našeho týmu Vendula a holky budou mít vyřízená misionářská víza. Pak nebude problém s překročením hranic.

Dle finančního požehnání plánujeme nákup nových chovných zvířat – kozy a dá-li Pán i krávy. Situace se trochu zkomplikovala, protože Keňa výrazně zvýšila ceny za základní potraviny a také za služby a benzín, čímž se nám zvedly náklady pro běžný pobyt. Ještě je velmi důležité dokončit oplocení. I když základní část máme, ještě nejsme v bezpečí před zloději. Více bělochů na stejném místě budí vždy pozornost.

Auto (pořízené ze sponzorského daru skrze NFKMS – pozn. red.) zatím slouží dobře, přestože je starší a potřebuje častější údržbu. Jsme za něj moc vděční. Velké diky všem sponzorům i Nadačnímu fondu za podporu a možnosti podílet se na Božím díle v Africe.
Bůh žehnej

Radka Rusínová

Převzato z webu NFKMS:
http://www.nfkms.cz/2017/06/kachny-kozy-kralici/

Napsat komentář